11.09.2016

nakabibinging ingay

pipikit ako at hihinga nang malalim dahil sa samu't saring mga boses na nagsisigawan. nagbabangayan sila, nagsisigawan mula sa iba't ibang sulok ng aking utak at puso. para kong uminom ng limang espresso na sunog na kape ang gamit. may nagtatambol nang malakas. may nagwawala't pinagbababato ang mga gamit. may mga patuloy lang sa pagtadyak sa mga pader ng aking dibdib.

imbes na katahimikan, kailangan kong dumilat at ituon ang wisyo sa ibang bagay. manatiling naghahanap at tumitingin, upang hindi makarinig at makaramdam.

sa mga gabing mag-isa, kailangan ko ng alkohol. kailangan kong malasing at magpanggap na isa itong ritwal para mapunta sa katahimikan. sa panaginip, hindi gaanong maingay.

ilalagay ako sa isang malawak na lugar. may mga bagay na nakukuha ko roon. karamihan, hindi ko hinihiling. kung minsan, 'di ko hiniling kailanman sa buhay ko. tila kalawakan naman kung pumalaot ang mga boses, salita, at ideya sa aking ibabaw. may patalbog-talbog, may hindi gumagalaw. kapag nag-umpisa na silang tumalbog, gumagawa sila ng malakas na ingay.

mahapdi kung paminsan. napapaluha ako sa aking pagtulog.