6.04.2016

zorro: introduction

"bye-bye, senorita! take care!" nabigla ang matandang babaeng naglalakad sa eskinita. muntik na niyang ihampas ang hawak na payong kung hindi niya agad nakita ang nakatakip na mukha na pinanggalingan ng boses. mabilis nabago ang kunot sa noo ng matanda, napangiti nang bahagya at nagpasalamat. tumalikod at tumuloy siya sa paglalakad. sinundan naman ng mga matang nakasilip sa dalawang butas ng panyong itim ang matanda hanggang sa kainin siya ng dilim.

naghintay siya sandali. nagmasidmasid. nakiramdam. nang wala nang nakikitang tao't naririnig na kaluskos at yabag, pumunta siya sa likod ng engineering building. tinahak niya ang mga lugar na hindi naaabot ng mga ilaw ng campus. panay tingin sa likod, sa kaliwa't kanan.


tinanggal niya ang itim na sumbrero't inilapag sa mesa. tahimik ang paligid. binuksan niya ang ilaw ng silid at humarap sa salamin na nakadikit sa pader. hinubad niya ang piring na nakatali palibot sa kanyang ulo. nang tingnan niya sa mata ang sariling imahe, namuo ang luha sa dulo nito.

naglakad siya patungo sa isang malaking mesa na puno ng iba't ibang gamit, mga kableng may iba't ibang kapal at kulay, mga libro, papel na puno ng mga sulat at drawing, at computer. umupo siya sa harap nito at nagsimulang magsulat.

              june 2, 2016 - 34 years, 1 month, 2 weeks, 1 day....

katabi ng keyboard ang isang makapal na notebook na halos dilaw na ang mga papel sa kalumaan. sulat-kamay sa labas, "manual and notes: how to use time-machine tt32 v2."