10.01.2014

bakit sila?

alas singko ng umaga, nagising ako sa mabibilis at malalakas na katok ni mama sa aking kuwarto. mabilis akong napatayo at napatakbo para buksan ang pinto. binasag daw ang bintana ng sasakyan ni atsi. nanakawan daw. dali-dali akong nagsuot ng t-shirt at lumabas.

puno ng bubog ang sahig ng sasakyan ni atsi. ang bintana sa likod ng driver’s seat, halos wala nang natira. nagkalat ang mga papeles. nagkalat ang mga laman ng bag na paborito ni atsi. pati ang mga atm at id sa loob ng wallet, kung saan-saan nakarating. ang salamin, nasa lapag ng sasakyan, basag-basag, tint na lang ang humahawak para hindi lalong kumalat.

napakaraming tanong na umiikot sa’ming isip. sino ang gagawa ng ganito? bakit sasakyan ni atsi at hindi ang sa akin na nakaparada lang sa tabi nito? may hinahanap ba sila o pera lang ang habol? at ang pinakanakakatakot, ganoon kakapal ang kanilang mukha na maghalungkat. kung ganoon, may oras sila para maghalungkat.

mabilis naming niligpit ang mga gamit tiyaka ipinasok sa loob ng bahay. sino ang kayang gumawa ng ganito? paulit-ulit na tanong namin sa isa’t isa gayong wala naman kaming halos kilala na kapitbahay, at hindi rin naman kami gaanong nakikipagusap sa mga kapitbahay.

baka sila?

hindi naman siguro. ano naman ang hinahanap nila, o baka nananakot lang. baka, wala lang silang magawa bilang marami silang oras para manggulo ng buhay ng iba. pero, bakit?

tumawag  si atsi kay mayor para ipaalam ang nangyari. mabilis naman nagpadala ng pulis si mayor. inimbestigahan ang sasakyan at ang posibleng motibo. tiyaka namin napag-alamang kakaunting pera sa wallet, pabango, at ilang mga alahas na peke lamang ang nakuha. mabuti na lang at walang gaanong pera sa wallet ni atsi. hindi na ba uso ang pagkuha ng buong wallet ngayon?

kinabukasan, pumunta rito sa bahay ang kepe ng pulisya. nagtanung-tanong muli sila ng ilang detalye. naki-usap din na i-report sa estasyon para magkaroon ng record. para mabantayan, para kapag nahuli ay maaaring magsampa ng kaso kapag nagkapareha ng fingerprints.

posible pa rin naman sila, pero bakit? hindi naman siguro nila iniisip na magtatago kami ng mahahalagang papeles sa loob ng sasakyan, ano?

hindi naman siguro sila. isip ko. baka naman sa pagkakataong ito, wala silang kinalaman dito.

pero, bakit sila?


kasi, kaya nila.