9.22.2014

susi ng kaunlaran

nalulungkot ako. naiinis, pero mas nalulungkot. kasi kahit paano pa pagbali-baliktarin ang mundo, kahit pa naniniwala ka sa sarili mo, hindi ito sapat. kahit pa ibukang bibig mo na hindi mahalaga ang opinyon ng iba, mahalaga sila. mahalaga ang kanilang sasabihin tungkol sa’yo, dahil sila ang makabubuo ng buong ikaw.

dahil hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. at, hindi rin tayo nakukulong nang mag-isa. tayo, nakalulungkot mang sabihin, ay nabubuhay para sa isa’t isa.

mahalaga ang opinyon ng iba tungkol sa’yo, dahil naaapektuhan nito ang opinyon nila sa iyong pamilya, mga kaibigan, at iba pang mga taong malapit sa’yo. mahalaga ang opinyon ng iba tungkol sa’yo dahil sila ang magpapatotoo sa lahat ng ginagawa at sinasabi mo.

sa pinakamaliit at simpleng pananaw, maaari mong sabihing isa kang manunulat, pintor, artist, pero hindi ito magiging buong katotohanan hangga’t hindi ito napapatotoo ng opinyon ng iba. sa bibig ng ibang tao manggagaling ang papuri’t puna, ano pa man ang katibayan.


kahit paano pa pagbali-baliktarin ang mundo, ganito ang itatakbo nito. nabubuhay tayo nang magkakakapit, sala-salabit, ang buhay. ang ikauunlad mo ay may pinagmulan at patutunguhan, makaaapekto sa buhay ng iba, ang ikasisira mo ay may pinagmulan at patutunguhan, maaaapekto sa buhay ng iba, ikasasaya man nila o ikalulungkot din.