3.22.2014

sana nakilala kita - salamat at nakilala kita

sana nakilala kita.
nabasa lang kita sa balita.

hinanap kita sa facebook,
nabanggit kasi ang ngalan mo.
tenta anyos.
nagpakamatay.
mula ika-apat na palapag,
isang lalaki, nakahilata sa gitna.
ginoo-gle ang website mo,
nabanggit din kanina sa balita.
may schizophrenia ka pala.
at ang tingin mo sa buhay,
walang saysay kundi ang pahirapan ka.
ikinuwento kita sa barkada.
dali-dali naming pinaghatian
buhay at kuwento mo.
binasa ang mga kuwento—
matatalinhagang mga salita,
pawang kalungkutan.
ilang minutong pagbabasa,
burado na ang website.
burado na sa lahat ng lugar.
nagsisisigaw kami. “wala na iyong blog, bro!”
binasa ko ang mga nalalabing impormasyon
tungkol sa’yo.
bukod sa magaling sa ingles,
ilang beses huminto sa pag-aaral,
mahilig sa anime,
at hirap makatulog nang maaga,
ginawa niya ang mga blogs para maisulat ang mga hirap,

mga dinaranas, mga kawalan,
mga kuwento at hinanakit,
at magawa itong nobela.

huwag lang sana ipagkait.
huwag lang nila ipagkait.

sayang, pero...
salamat at nakilala kita,
dito, kahit na papaano.

salamat.