9.22.2013

ang aking unang pagbalot [my first joint]

minsang sinubok,
pahina ng bibliya,
pinirapisasong nasayang.
                pinaghihiwang mga papel,
                pinagtutuping pantabla
                pantabla-- sa mga mapang-api, mga nananakal ng lalamunan.
paulit-ulit na binabalot,
mga inaalagaang pinaghirapang
tanim ng aking mga kababayan.
paulit-ulit pinagsasama,
buong pusong pagpikit na hinihiling,
huwag babaluktot, iwasan ang gusot.

minsang sinubok,
minsang ikinalungkot.
tila sinasabi ng tadhana,
“hindi ikaw ang itinakda.”
                hindi naisama sa kapanakan,
                galing at gilas,
                isinukong pangarap, dahil lang tinanggap.
pagkatanggap—sa utos ng bathala, utos ng lahat
utos ng tadhana, utos ng tunay na mundong
yumayakap pa at binubulong,
“hindi ikaw ang itinakda.”

boses niya’y kay lamig,
parang amang malambing na bumubulong
sa taingang inaakala’y nabibingi.
yakap niyang may bahid ng lamig,
para bang haplos ng ina
at higpit ng ama.

walang galit na nadarama,
walang anong nais mangyari pa.
 naka-isa naman,
gusut-gusot at buhaghag ma’y
regalo pa rin.
                mula sa aking kababayan
                ating dapat ipagmalaki
                ito ang masarap, ito ang atin
                ating lupa’t panananim,
                huwag sanang basta ipamigay sa hindi tulad natin.

matagal na panahon, nalimot ang pangarap
hanggang sa sabi ng isang kaibigan,
“ito na iyon, ito na iyon.”
nagsimula raw siyang tulad ko,
nasawi, tinamad, nawalan ng gana.
ibang paraan, maliban sa pagbabalot ng pananim.
ibang trabaho, ibang pinilit kasanayan,
sa mundong ito,
kumita at mabuhay lang.

sinubukan kong muli,
lumang pambalot, inilapat ang isa.
pinaghihimay na pananim,
ang pagbukod ng dahon sa buto.
masusing pag-iisa-isa,
alin ang nararapat, at alin ang walang pakinabang.
                mesitulosong pagtutupi ng pambara,
                plantiyadong pambalot,
                maya’t maya’y hinahaplos.
                mabubuo na tama ang timbang,
                magagamit nang walang masasayang.
isinara ang balot,
ipinapagpag, itinataktak,
maging masikip nang maging siksik.

kaligayang ‘di ma-ikuwento.
kaligayang abot langit
                nais isigaw,
                nais iiyak sa labis na pagka-aliw.
ito ang aking unang pagbalot.
ang una sa aking maraming balot,
wala nang pagtatakang isang mambabalot ng pananim,
ang patunay na isa akong magsasaka.