5.08.2013

good morning

may mga araw na magigising ka na lang na para bang nakaligtas ka sa isang delubyo. bumagsak ang building at nagkalat ang pira-pirasong mga bahagi. may malalaki, may maliliit. at sa bawat pirasong bato, salamin, at kung ano, may kakikitaan mo ng alaala--alaalang hindi naman talaga nangyari.

hindi ko alam kung sa pagod, sa puyat, o sa msg lang na nakain ko kagabi. magulo ang lahat, halos wala nang maalala kundi ang pira-pirang mga panaginip na unti-unting nalilimot. basta't ang alam ko lang sa ngayon, madikit pa ang aking mga talukap mula sa mutang naipon. nag-iiyak yata ako. buong gabi kaya. sinilip ko ang cellphone at nagbasa ng ilang mga text. tanghali na pala, ayon sa nagmamadaling oras.

tiyaka ko naalalang late na ko sa trabaho. isang pirasong memoryang hindi ko naman maalala kung saan nanggaling, na sa panaginip lang naganap. nalimot na pala ang pinanggalingan. kumbaga, pinaghalu-halo ng aking utak ang mga dapat na magaganap ngayon, bukas, at sa makalawa. lahat ng maaaring maging palpak ay pinatotoo niya. kaya siguro ako naka-ipon ng napakaraming luha, dahil pati ang sariling utak ay pinagtaksilan.

tumunog ang cellphone. nagpunas-punas nang muta. bumangon sa pagkakahiga at umupo tangan ang cellphone. naliliwanagan ang aking mukha. "good morning din."