12.14.2012

changing lanes


parang mga sasakyan sa freeway na tila nag-uunahan.
parang mga batang palipat-lipat ng linya mauna lang sa pupuntahan. ang buhay,
saan ba tayo papunta?

matapos ng mahabang freeway,
nagkakasabay-sabay din naman kapag nagpula na ang traffic light.
kapag sumenyas ng hinto ang enforcer,
halos magkakatabi rin naman.

para tayong mga sasakyan, at buhay na kinagisnan ang lanes sa freeway.
change lane. change lane kapag mabagal ang kaharap.
change lane kapag may lubak na papalapit. change lane kapag pakipot na ang kalsada.

takot tayo sa preno.
tamad tayong tumapak sa preno dahil mag-uumpisa muli sa umpisa.
malakas sa gasolina. masakit sa paa.
kaya naman imbes na tumapak sa preno’y lilipat na lang ng linya. change lane.

parang buhay natin na nasa parallel universe. maraming linya, maraming uri ng buhay.