9.14.2012

pagpalaot sa realidad


kung hindi alak ay marijuana ang katabi gabi-gabi.
inuubos ang oras sa pagrolyo, o sa pag-lilinis ng bong sa banyo.
--papalaot sa maalong pagduyan ng mundo;
--sisisid sa pinakamalalim na maaabot
--masalat man lang mumunting kaligayahang nabaon sa limot.
mistulang nagkakakulay ang bawat gabi.
napapatakbo ang oras na kay bagay sa tunay na buhay.
ang buwan kung bilangan, minuto na lang kung antayin.
tingnan mo’t hayan na ang liwanag ng araw.
--tiyaka katutulugan ang kanyang pagsikat
--tiyaka itutuloy ang munting ngiti at pagbigat ng mga talukap
‘di mawari kung alin ba ang realidad,
--kung iyon bang naiwan bago pa magsindi,
--o siyang mga panahong naglalayag na,
--o ito bang aking paghimbing sa kawalan.
palipat-lipat ng dinarapuan.
sa bibig ng orkidyas, sa ligas ng gumamela,
o minsa’y sa mga tinik pa ng rosas.
--pinaghalong mga amoy na iyong ikababaliw
--kung iyo’y tutukuyin kung alin ang kanino.
sa pagkakataong tila walang mali
lahat ay hindi tama, kundi tama lang.
husga ng iba’y hindi mahalaga
‘pagkat may purong sariling kapanipaniwala.
--mga panahong kapanipaniwala ang sarili
--tiyaka matatantong problema’y ‘di naman talaga problema.
--simple ang sagot dahil simple lang naman kung ‘di matatakot.
sa bawat hithit at pag-ubo
ay siyang patunay ng paglaya.
ibinubuga ang hapdi at kalungkutan nitong pag-iisa.
--sa bawat ngiti na madalas ay ‘di kapupulutan ng kahulugan.
--ito ang tunay na kaligayahan.
--totoo at puro.
kakikitaan ng halaga ang bawat bagay.
tugtog, tulad, palabas, o dula.
--dahil sa pagpapabobo sa sarili
--sa basurang naipasok sa kukote,
--ipamamalas ang totoo sa matagal nang inanistisyahang pagkatao.
huwag nang magising
o kung hindi ma’y manatiling tulala
--pagkat sa paggising ay siyang pagbalik
--sa mundong araw-araw ay nais mong iwan.