4.02.2012

halik´an


mabibigat na hininga.
pagmamasdan
ang mga matang nababalot na ng talukap.
ang pisnging namamahinga sa unan
labing dati’y akin.
nahahati ang sarili, nais kang gisingin
o nais kang hagkan hanggang sa makatulog nang mahimbing.
hindi kita iuuwi,
huwag muna. masyadong
naging mabilis ang biyahe pauwi,
mamaya na. babagsak
ang buhok,
ngunit hahayaan lang.
matatakpan ang iyong mga pilikmata. sa antok,
hahayaan mo lang ito.
dahan-dahan kong aayusin
at dadamhin ang pingi.
hahawakan ang iyong kamay
habang binubulong sa isip kung gaano ko pinanabikan ang pagkakataong ito.
sa ‘di mawaring dahilan,
tulad ng dati,
aamuyin ang kamay.
ididikit ang labi at muling ilalapag.
pumapagitna ang unan sa dalawang mukhang malapit,
ngunit ‘di nagdidikit. maya’t maya’y tatawagin ang ngalan,
ngunit kapag tinanong kung bakit
wala ring maisasagot.
walang maisasagot,
sa isip naipatatako,
“mahal kita, ganito na lang tayo lagi.”
muling tititigan
mga labi
at sasalatin
ng hinalaki.
ibabaling sa iba ang atensiyon.
maghahanap ng bagong kantang patutugtugin.
bagong kanta,
o kantang magbabalik ng nakaraan.
sabay nating pakinggan,
o hanggang sa makatulog ka
nang sandali.
muling tititigan
mga labi.
sa pagkakataong ito,
mabagal na didilat ang mga mata.
mga alaalang masasaya
na sinong nagsabing matutumbasan na lang basta-basta.
kaunting palitan ng salita.
kaunting tawanan.
kaunting ngitian.
magtatama ang ating mga mata
tila humuhukay at may hinahanap,
sinisilip kung ano pa ang natira at kung ano ang ikasisiya.
muli matititigan ang mga labi
at mabilis na iiwas nang pansin.
sapagkat hindi maaaring mahuling
labi’y pinakanais at hinihiling.
ibabalik ang tingin
at mata’y nababalot na muli nang talukap.
sa bigat ng hiniga'y nararamdaman na yata ng iyong mukha.
muli kang tititig
tila nagtatanong.
hinawakan ko ang iyong pisngi
at sinundan ang hubog ng tainga.
mabigat na hininga kasabay ng paghina ng tugtog.
nagdikit ngunit nanginginig—
para bang unang beses pa lang nagawa,
o matagal na pahinga.
mabagal na palitan ng paghagkan
habang buong lakas na pinipigilan ang nagmamadaling puso.
tila hanggang sa pinakamaliit
na pakiramdam at nabubuhay ako,
nananabik at iniibig ang bawat palitan ng mga labi.
binabalot at nagpapabalot,
sinisisid at mamamahinga.
pumapalaot sa dagat ng limang karamdaman.
imumulat ang mga mata
at tititig sa malabong imahe ng babaeng aking kinasama ng ilang taon.
muling ipipikit at papalaot.
maghihiwalay ang dalawang mukha.
liliwanag ang imahe,
at sasabihin sa sariling,
“ipagpatuloy ang nasimulan kung hindi uumpisahang muli.”
mabibigat na hininga
upang makalma ang nagsusumigaw na dibdib.
parang bandang
palakas nang palakas ang tugtog
dahil sa sigaw ng manunood.
muling nagtama ang ating paningin—
tila hinuhukay ang bawat naramdaman.
magsasabay ng hininga,
at matatawa na lang.
tila sa kauna-unahang beses ginawa.
nakagawian, ngunit bagung-bago sa kaba.
ipagpatuloy na lang natin
at huwag nang mawala.
narito pa rin.
alam naman natin.