1.31.2011

lakbay

kung tutuusin, hindi malayong mangyari
kapag ipinikit at muling idinilat
mga mata, ngayon,
maaaring wala na ang tinitingnan
maya-maya lang.

ibong matapos mamahinga sandali
muling maglalakbay
susunod sa pag-akay
ng malambing na hangin ng himpapawid.

pares ng sapatos
kapag laspag na,
maaalala pa ba ang mga kalyeng nadaanan?

saksakan ng lamig,
maaaring mangulila.
magpasampal nang matauhan
magkamalay-tao man lang.

kung lumipad, ilang sandali lang
ayaw nang magpaaninag
magtatago sa ulap,
sisilip sa kabila.
tinatanaw pa ba?

mas murang magpa-quickie
kaysa bumili
kung lalakbay, alin ang pipiliin,
ang kaaayos lang na sapat
na hubog na ng paa,
o pares na bago,
matigas at masakit pang banatin,
pero siguradong matagas mo pang makakasama.

lalakbay sa ibang mundo.
susuyurin ang bagong kagigisnan.
manghihinayang,
mangungulila,
masasanay,
at mawawala.

pakpak ay itago,
magpanggap na tao.
palingat-lingat na mata,
isuot ang sapatos
bago magpalakad-lakad.
mag-isa, itatanong ang sarili,
"galing na ba rito't alam ang mga daan?"

sapatos na mumurahin,
bihisan lang ay guwapo na rin.
ilipad mo ko sa kung saan,
kahit na saan,
kahit pa sa mamahaling restawran.
tignan natin,
baka kabisado ko riyan.