8.13.2010

kakayanang kapos

kulang na lang ay isampal sa’kin

pagkalalaki’t walang kakayanan.

trabahong ‘di makita,

hindi pasok, hindi kaya.

waiter, driver,

at kung anu-ano pang may –er,

sabi nila, pilitin ko raw

ayaw ko nama’t alam ko namang papalya lang.

minsan may nag-alok,

trabaho sa entablado.

kaya ako’y sumubok,

baka sakaling puwede at pasok.

sa sampung linya,

isa lang ang bumenta.

sa sampung katao,

isa lang ang natawa,

hindi pa siya.

hindi pa siya, ang natawa.

kakayanang kapos,

hindi matapos-tapos,

sakit at panghihinayang

kung bakit ganito lang

at hindi lubos.

pipi, bingi,

sayang at may pakiramdam pa.

pipi, bingi,

bakit may tinira pang mata?

mailawan at masilayan,

magpakamanhid sa nararamdaman,

kulang na lang ay isampal sa’kin

pagkalalaki’t walang kakayanan.

matanggap man sa trabaho,

aanhin kung hindi numero uno.

aakyat sa entablado,

susubok pero walang mapapano.

baka mandiri pa’t

may uri pa palang nabubuhay na tulad ko.