6.17.2010

baka. sana.

sa kapatagan siya nakahimlay. kahit puno walang nabubuhay para magsilbing palatandaan. babangon siya at hahakbang ng isa, dalawa, tatlo. pareparehas kaya ang sukat ng bawat hakbang niya? lilingat-lingat siya para masilip kung pantay-pantay ba ang mga damo dahil kung may mas mahaba, baka puwedeng maging palatandaan. ligaw o ano pa man, pakiramdam niya nasa karaniwang lugar pa rin siya. isang lugar na tila tahanan sa kanyang pakiramdam, pero hindi. alam niyang hindi. paano gumalaw nang tama sa hindi mo tahanan pero tila napakapamilyar? paanong paraan ng pagkilos ang gagawin niya kung sa bawat hakbang ay tila may magagagalit sa tuwing hindi magbibilang? bawal magsalita nang malakas, tumakbo at makipaghabulan sa hangin, gumulung-gulong sa damuhan habang nababasa ng hamok na namamahinga. walang makakaintindi kung bakit. walang makakaintindi kahit gaano pa kahabang pagpapaliwanag na gawin. para ano pa ang mag-ubos ng laway sa isang bagay na siya lang ang nakakadama’t nakakaranas. isa, dalawa, tatlo, bibilang siya hanggang sa abot ng kanyang isip at babalik din kapag natapos dumating ang pagkakataong maaaring mawala sa bilang. isa, dalawa, tatlo, pero nasaan ang pang-apat? saan hahakbang, sa kaliwa ba o sa kanan? humakbang siya paharap pero ilang segundo pa lang ay binawi rin. muli siyang lumingat-lingat ngunit wala siyang nakita. sinubukan niyang maghanap ng batis o kahit anong may tubig pero wala siyang nakita. pati ang repleksyon niya ay hindi na makita. tunay ngang ligaw sa malawak na kapatagang kahit ngalan ay ‘di alam. bakit nga ba ‘di niya natangong, naisip niya. wala naman palang mapagtatanungan, paalala sa sarili. tumingala siya at nagbakasakaling may tulong na mahanap. magulo ang ilap. may mga ilan na kumukorteng bulaklak na walang dahon, asong tatlo ang paa, at tatlong ulo ng bata. pati ang mga ulap tila dumaragdag sa lawak ng lupaing iyon. may nagliparang ilang mga maya, kung ilan iyon ay ‘di na niya nabilang sa gulat. biglang lumitaw pero bigla ring nawala. pababa na ang ulo nang humuning muli. sa pagkakataong iyon, tuluyan na niyang hindi naabutan ang nagliliparang mga maya. muli siyang humiga sa damuhan at ipinikit na lang ang mga mata. baka sa susunod na pagdilat ay maabutan na ang mga maya. baka sa pagdilat ay wala nang ulap. baka sa pagdilat ay may mga puno nang nakapaligid. baka. sana.