5.20.2010

ang pamilya malabanan

sadyang kailangang tanggapin
mga pagkakataong hindi atin--
mga pagkakataon,
pangyayaring
naganap pa noon.

nag-away nanaman
mag-asawang malabanan.
dapa'y tungkol sa pambababae
nauwi sa nakaraan.
sabi ng lalake,
"kasalanan mo 'tong lahat.
ani ni babae,
"ano'ng magagawa ko't
ikaw ang naiwan!"
sino'ng may kasalanan,
walang makapag-sabi.
maging ang siyam na anak
lito sa tabi.
umiiyak, nagmamakaawa,
"itigilin niyo na ang pag-aaway."
pero sinong makapipigil
sa damdaming
ngayon lang nakasilip.

siyam na anak,
kasal, at kaunting siping
laban sa nakaraang
ngayo'y malamang
kung hindi ma'y kasal
ay may sarili nang hukay.

binato ng plato
ni babae si lalake.
mabilis na umilag
pero sa hagdan nalaglag.
nanghihinang makaawa,
"putang ina ka."

"si tatay! si tatay!"
kung makasisigaw lang si bantay.
dahil natahimik lahat
maliban kay bantay.
nagising ang nanay
at tarantang nakisabay.
kahit paano pala'y
mahal pa rin si tatay
kahit hindi nauna,
pagbali-baliktarin man
siya pa rin ang bida.