4.01.2010

sinong pumansin?

busina ng mga sasakyan,
sigawan ng mga nagtitinda,

pinatatabi ng kargador

ang mga mababagal maglakad,

“tabi! hindi ‘to mol!”

“malamig! malamig!

malamig kayo riyan!”

sigaw naman ng tindera ng juice.

tawag ng konduktor,

sitsit ng tsuper,

pito ng pulis,

puslit ng snatcher,

sigaw ng nanakawan.


lahat na lang nagmamadali. nag-uunahan mapasakamay ang kinabukasan. habang abala magtawag ng pasahero ang konduktor, gigil na gigil namang makalusot ang mga nasa likod. mga sasakyang halos mapaos ang boses kabubusina habang binging nagsisitsit din ng mga dumaraan ang drayber ng bus. mayroon pa ring mangilan-ngilang mababagal maglakad, pero napabibilis ng kargador na nasa likod lang. sisigaw ang malalim na boses. ididikit ang mga sikong may grasa sa kung sino mang nasa harap. “tabi, hindi ‘to mol!” sigaw ng malalim na boses. sa ilalim ng tirik na araw, sa gitna ng naggigitgitang mga tao, tila propeta kung sumigaw ang tinderang may hawak ng plastik na santok. “malamig! malamig! malamig kayo riyan!” tila susi sa lahat pumapatak na pawis at nagmamadaling lunok. tatawag ang konduktor. lalakad na raw. tatapakan nang bahagya ang gas at may sasakay na isa, o dalawa. “hoy!” sigaw ng isang mamang naka-uniporme. pipito siya ng malakas at tuturo sa lalaking mabilis na tumatakbo papalayo. nagsusumigaw ang isang babaeng ngayo’y wala nang hawak na cellphone.


namamaos na boses ng toyota,

tinderang kaboses ng toyota, sinong nakarinig?

bagong tasang buhok ng kargador,

gulong na kalbo, sinong nakapansin?

bagong ahit na drayber,

lumiliit na bewang ng pulis, sinong nakakita?

tila nagbibinatang tili ng babae,

iniwang sim card sa kalyeng nilikuan, sinong pumansin?