2.16.2010

lighter

mabilis niyang inikot ang roleta ng tadhana at madiing pinindot ang pedal. namamatay ang sindi sa tuwing tatama ang hangin ng umiikot na bentilador sa kanya. ilalapat ang hinlalaki, papakiramdaman ang mga kurba ng roleta, at paiikutin hanggang sa sumindi muli. tulungan man ng kaliwang palad, mamamatay at mamamatay ito. paulit-ulit niya itong ginawa habang nanginginig at mahigpit na nakakapit ang apat na daliri sa katawan ni cricket. nang makaramdam ng pagkangalay, inilapag niya ang kamay sa mesa. paulit-ulit niyang inikot ang roleta ng tadhana habang namamahinga ang kanang braso sa tabi ng pulang refill na fluid na nakatayo sa mesa na waring sundalong laging handa sa anu mang mangyari.