3.13.2008

gentleman, mayroon pa ba?

*ang kwentong ito ay nagtataglay ng mga materyal na hindi angkop sa mga bata at isip-bata. kung sa inyong palagay ay mabibigla o maiinsulto kayo ng kwentong ito sa kahit anong paraan. paki-usap, huwag babasahin.

kailan ba masasabing gentleman ang isang lalake? buong buhay mang pagnilay-nilayan ay hindi matatapos ang debate. may magsasabing ang pagbubukas ng pinto, pagpapaupo, pagsasabi ng “opo”, maging ang pagrespesto sa mga kababaihan ay ang mga ilang pagpapatunay na gentleman ang nilalang na ito na may lawit. mayroon din namang magsasabi na bibihira na lang ang mga gentleman sa panahon ngayon dahil sa masyadong maraming kailangan o requirement. mahirap bang maging gentleman?

respeto, o paggalang. tulad ng freedom o kalayaan, hindi ito absolute. tulad ng lahat ng bagay, may hangganan. napupuno ang dram kapag buong araw nakabukas ang gripo. namumula at nangingitim ang puwet ng kaldero kapag uminit na at napikon. hindi absolute ang respeto, may hangganan.

kung ang lahat ng kababaihan ay karapat-dapat tumanggap ng respeto, ubos na ang kalalakihan ngayon. kung ang lahat kababaihan ay karapat-dapat tumanggap ng respeto, puwes, nararapat ding makatanggap ng karampatang respeto ang mga lalake.

hindi masamang pagbuksan ng pinto ang mga babae, paupuin sa bus o tren lalo na’t kung buntis o matandang maraming dala o nanay na may hawak na sanggol, hindi. katunayan, nararapat ito. pribilehiyo nila ito dahil sila ang nagprotekta sa’tin ng siyam na buwan, naghirap at dinugo. hindi ang mga lalake, hindi, ngunit sa kasamaang palad, ang pribilehiyo ay naaabuso kung minsan.

walang absolute sa mundo, maging ang pag-iisip ay may hangganan na rin. limitado, gwardyado. hindi ka na maaaring mag-isip ng malaya, magsulat at gawin ang nais ng malaya. malaya. freedom. muli, may hangganan.

ang pag-aabuso ay may kaparusahan. niririspeto ang mga kababaihan ngunit bilang sa kanila ang karapatdapat. maraming umaabuso, maraming lumalagpas sa linya; ang linya ng hangganan.

ang mga kababaihang battered, alam mo ba ang buong kuwento ng buhay nila? narinig o nakita mo ba ang buong pangyayari? kung ang mga kababaihan ay naghahanap ng respeto sa iba, naghahanap din ng respeto ang mga lalake. hindi lang pride ang mahalaga, at kung pride man, may pride din ang mga babae. pantay ang lahat ng bagay. it is just a game of chances; parang “sa pula at sa puti” lang.

paano ba yan, may gentleman pa ba? wala. wala naman talaga.

bakit? pantay-pantay ang tao nang nilikha. fifty-fifty ang chance sa lahat ng bagay; kasama na rito ang pagiging lalake at babae noong hinanap ng sperm ang egg cell. fifty-fifty.