11.15.2007

seesaw, subukan mo

nakasakay ka na ba sa seesaw?

minsan, nasa taas ka. minsan, nasa ibaba ka. depende ito sa iyong kalaro.

isang beses, may nakita kong naglalaro sa may parke, isang lalaki at isang babae. nasa seesaw sila. nakuha ang aking atensyon nang mapansin kong pilit nilang pinapantay ang seesaw. binabalanse nila. at, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang hirap.

tumatagaktak ang kanilang mga pawis, ngunit hindi nawala sa kanilang mga mukha ang mga ngiti. minsan, ang lalaki ang babagsak at ang nasa itaas ang babae. minsan din naman, ang babae naman ang nasa ibaba.

nahihirapan sila. halata ito sa kanilang mga pawis at mukha, ngunit masaya sila habang ginagawa ang pagbabalanse. ang kanilang mga ngiti at halakhak ang nagpatunay nito.

hindi naglaon, natutunan nilang ibalanse ang seesaw, ngunit hindi pa rin maikakailang nahihirapan ang dalawa.

ang mahalaga naman, natutunan nilang ibalanse.

nang tuluyan nilang makabisado kung paano, sabay bumaba ang dalawa. halos hindi sila nagtinginan nang sila'y umalis ng seesaw. tumayo lang sila, at naghawak-kamay.

nang marinig ko ang isang maikling linya ng babae habang sila ay nag-uusap. tiyaka ko naintindihan.

*********

"...doon, may mas malaking seesaw...."