11.11.2007

nagsasayaw nang siya'y biglang huminto

nagsasayaw siya sa aking isip nang bigla siyang huminto. hindi ko alam kung bakit. hindi siya humihinto, iyon ang aking pagkakaalam. iyon ang aking pagkakaalam. matagal ko na siyang pinagmamasdang sumasayaw. ngayon, sa unang pagkakataon, huminto siya.

kumatok ang kanyang kaibigang matalik. huminto siya upang buksan ang pinto. ngunit sa aking pagkakatanda, hindi siya humihinto sa pagsasayaw, kahit pa may kumatok o dumating. pasayaw siyang lalapit sa pinto. pasayaw niyang bubuksan ito. pasayaw niyang kakamustahin. lahat ay gagawin niyang pasayaw. ganoon siya.

bigla siyang napakanta nang makita niya ang nasa pinto. madalas ko silang makitang magkasama, ngunit ngayon ko lang napansin ito. humihinto pala siya sa tuwing dadaan ang taong ito. kumanta siya nang napakalakas. sumakit ang aking ulo ngunit hindi dahil wala sa tono. masyado itong malakas. masyado itong malakas para sa kanya. ...o para sa akin?

ilang oras silang nagkantahan. matagal na kantahan. hindi ko maintindihan. ang kanyang tinig ay maganda, ngunit malakas. gayon din ang kanyang kasama. hindi ko maintindihan. natanggal ko na lang ang aking mga kamay sa tainga nang mapansin kong sumsayaw na siyang muli. wala na ang kanyang kaibiganang matalik.

nagpatuloy siya sa kanyang pagsayaw. nagpatuloy ako sa pagtitig. pag-iisip. hindi nagtagal ay huminto siyang muli. naulit ang nangyari noon. natapos. naulit muli. paulit-ulit. kung minsan, hindi awit ang kanyang ginagawa. sa halip na pagsayaw, siya'y tumutula. ito ang kanyang ginagawa sa tuwing iba ang bibisita sa kanya.

napaisip ako bigla. nanggaling sa hindi ko alam. nagtataka lang kung bakit kailangan niyang huminto, kung ganoon ba talaga siya bago siya napunta sa aking isip, kung humihinto ba talaga siya, kung dapat ba akong masanay sa kanyang pagkanta at pagtula, kung dapat ko bang tumitig din sa tuwing siya ay kakanta at tutula.

nagsasayaw siya sa aking isip nang bigla siyang huminto. hindi ko alam kung bakit. hindi siya humihinto, iyon ang aking pagkakaalam. iyon ang aking pagkakaalam.... ...iyon ang aking pagkakaalam, iyon ang aking pagkakaalam....