9.09.2007

hindi pa uso sa mga bata ang automatic urinals

umiihi siya sa mas mababang urinal. mga nasa pitong taong gulang siya at isang urinal lang ang naghihiwalay sa amin. nauna siyang natapos sa akin. papaalis na siya nang biglang nag-flush ang urinal kung saan siya nanggaling.

gulat na gulat siya. hindi maipinta ang mukha. parang nakakita ng multo at hindi siya nakagalaw. hindi rin siya nagsalita. napatingin ako sa kanya at napangiti na lamang. tyaka siya lumabas ng c.r.

nagkataong nakita rin ng isang gwardya na naka-duty. sa kaliwang urinal ko siya umihi. napatingin ako sa kanya.

"nagulat siya e" sabi ng gwardya.

napangiti na lang ako.