9.09.2007

edukado't edukada

hindi lahat ng naririnig mo tama, katunayan, kadalasan, mali pa nga ang mga ito. siguraduhin mo muna ang bawat kwentong maririnig sa pamamagitan na rin ng pakikinig at pagmamatyag sa dalawang panig. tutal, nakikinig ka na rin naman. sa dalawang panig kung maaari, sana, nang hindi naman masayang ang mga pinag-aralan at tinuturong “bawal dahil may bias”. patunay, katibayan, pagpapatotoo, o pruweba, ika nga. humusga ka ‘pag narinig at naintindihan mo na kwento ng parehong panig. katunayan, hindi mo naman kailangang humusga, ngunit dahil isa kang nilalanang, tao, sana, karapatan mo ito. o pribelehiyo na magkaroon ng isa, at sariling palagay? pananaw.

ayusin mo ang bawat pananaw na bibitawan, bawat sariling palagay na nanggaling sa kung saan. ‘wag naman copy-and-paste, masyado naman yatang nasanay ang inyong mga bibig at tainga at kamay sa paggamit ng inyong dalawang kompyuter. ayusin mo nang hindi ka malait, nang hindi ka rin mahusgahan, nang hindi ka naman matawag na inutil. mangmang. tonto. abusado.

huwag mong kalilimutan na iba’t iba ang ugali ng tao, iba’t iba ang takbo ng isip ng tao, at sadyang may mga taong mapanira, mga taong walang magawa, na gagawin ang lahat para makuha ang nais, na iyon ang kaligayahan. manggulo. manira. hindi na mahalaga ang dangal, na pati sarili ay pinaniniwala gamit ang sariling mga kasinungalingan, ngunit hindi na ito mahalaga. Hindi na sila mahalaga.

ano ba ang mahalaga? ano ang dapat? simple, umayos-ayos, magtigil, at umastang parang tao, dahil tao ka, hindi ba? nakatapos ka pa man din ng kolehiyo, nagtapos nang may dangal (ayon sa iyong mga kwento), ipinapaalala ko lamang. baka kasi nakakalimot ka at nag-aastang hayop ka na pala.

huwag ka lang humusga nang padalos-dalos lalo na’t kung ang batayan mo ay bibig at tainga lamang na hindi pa nagsisipilyo—madumi at hindi maaasahan. subukan mo naman minsan ang tinuro mo sa akin noon, “scientific method”, gamitin natin sa pang-araw-araw na buhay nang hindi naman masayang.

tyaka mo na tawagin ang sariling edukado’t edukada ‘pag umaasta ka nang gano’n.