8.31.2007

my mistake

do you still remember the times when I tell you how much your happiness mean to me, how important your smiles are? i’ve never forgotten those words, for those words are not just simple letters gathered together to form some sweet meanings. for me, those words are declarations of my love for you, that i’ll forever treasure and make you feel good, that i’ll try to make you smile every time and every opportunity i have when we are, or even we are not together.

i’ll comfort you when you’re not feeling well, hold you when you need someone to hold on and lean to, listen when you had a bad day and all you want to do is to talk about it. i’ll be with you always when you need me. i’ll do everything that i always do because i am happy doing them for you. your happiness still means a lot to me. it will always be.

i may have hurt you today, i may have hurt you a couple of times, but please remember that i hate hurting you. never did i want to hurt you in any way, i want to let you know that. sometimes, i’m moody, difficult to understand, and have questions and words that are full of garbage. for those times, i apologize. i apologize for the words wrongfully said, i didn’t mean it. please just try to understand.

i may have hurt you before, i may have told you how sorry i am, but I never forgot those days. i will never forget those days because i know i don’t have the right to hurt you. i don’t have any right. all i have is a privilege—to make you happy in every way I know. all I have is that privilege you gave me that i don’t want to waste—the privilege to love you and be with you.

wirdo ako e. mahirap intindihin. madalas walang kwenta kausap, NR. pero, ako, ‘pag may sinabi, ginagawa ko. wala akong sinasabing hindi totoo o tinutupad, lalo na kung nangako ako. 'pag sinabi ko kasi, sinigurado ko muna na kaya kong gawin.

natatandaan mo no’ng sinabi ko sa’yo na masaya ako na nangyari ‘to, na wala akong pinagsisisihan, na mahalaga ka sa’kin, na wala na akong mahihiling pa, na napakasaya ko, na hindi ko gustong saktan ka, na iintindihin kita lagi, na hindi ako magsasawa? wala pa ring pinagbago. hindi sa ayaw kong masira yung mga pangako ko, masaya kasi ako.