3.15.2007

basura

ang dami na nga talagang basura na nagkalat sa mundo. halos sa bawat sulok ay may nakaipit, nakasabit, nakalawit, nakadikit, o nakakalat. hindi ka ba natatakot?

sa sobrang dami ng mga basura, mas marami na nga yata ang mga ito kung ikukumpara sa bilang ng mga tao sa buong mundo. kamo, baka ilang doble pa nga, hindi ba? ganito, isa-isahin natin. halimbawa, pumasok ka sa eskwelahan at nagtakda ang guro na magdala ng lapis kinabukasan. tinatamad kang maghalukay ng mga gamit sa iyong mesa kaya’t mas pinili mong igasta ang iyong anim na piso para sa isang lapis. kinabukasan, may dala kang bagong tasa na lapis. sikat ka. ginamit ninyo ang inyong mga dalang lapis ngunit hindi nagtagal ay pinahinto na ng inyong guro ang paggamit nito. magdala naman daw ng bolpen. at tulad noong nakaraan, bumili ka ng bolpen. tinabi mo na ang lapis na anim na piso. alam nating lahat na ang buhay ay paikot-ikot lamang. para ngang gulong ang buhay, hindi ba? kaya’t nang itago mo ang iyong lapis, hindi naglaon ay nakalimutan mo na rin kung saan mo ito nilagay. isang araw, may nakapulot nito. inangkin niya ito at ginamit na tila siya ang may-ari. ano ang ibig sabihin nito?

ganito, nang pinili mong bumili na lamang ng lapis kahit alam mong mayroon ka sa iyong bahay, bumili ka ng basura. bakit kamo? ang basura ay hindi kailangan. walang silbi. nang binili mo ito, alam mo sa sarili mo na hindi mo kailangang bumili, sapagkat mayroon ka. ayaw mo lamang maghanap. kaya’t masasabing bumili ka ng isang basura. binigay mo sa isang tao ang iyong anim na piso kapalit ang isang basura.

pangalawa, nang itabi mo ang lapis na noon ay lagi mong ginagamit, at nang mawala sa iyong isip kung saan mo ito nalagay, tinatakan mo na na ang lapis na iyon ay basura mo na talaga. bakit? hindi na ito mahalaga sa iyo. wala na siyang silbi sa iyo. hindi na niya nagagawa ang kanyang tungkulin.

at ang huli, nang mapulot ang iyong lapis na anim na piso, hindi ka ba naawa sa taong ito? isipin mo, pinulot niya ang basurang itinapon mo. kahabag-habag, hindi ba?

ang kayamanan mo ngayon, maaaring bukas ay basura mo na.

hindi ka pa ba natatakot? maaaring ang lahat nang nakapaligid sa iyo ngayon ay pawang mga basura lamang. maaaring ang hawak mo ngayong bagay ay pinagsawaan na noong unang panahon. katunayan, mahirap pa ngang malaman kung ang isang bagay ay basura ngang talaga. hindi sukatan ang ganda, ang kintab, ang ayos, o kahit ang halaga. Hindi natin malalaman hanggang…