2.28.2007

iskrats

naglitawan na ang mga maliliit na bituin sa gitna ng kadiliman at kawalan. unti-unti nang dumarami ang mga paru-parong may iba't ibang hugis, kulay, at galaw. naririnig ko na ang mga marahang yabag sa buhangin habang patuloy ang tingkad ng araw sa pag-akyat sa kanyang sukdulan. lahat ay nagbabago. lahat ay nababago dahil sa iyong pagdating.

ngunit may pagbabanta na piligro ang iyong pagparito. mga titig na nanlilisik, mga bibig na mapanghusga, at mga pahapyaw na mga salita na ibig kong hindi mo maranig. nagbabadyang kumalat.

hindi ko nais na masaktan ka sa kahit anong paraan kaya't ang pagpawi ng iyong pangamba't kalungkutan ay nakasanayan ko nang gawing libangan. hayaan mo na lamang ako at huwag ka nang mag-alala ako'y nandito at mananatili hangga't pahihintulutan, hanggang hindi ka na nag-iisa, hanggang maaari na... tayo.

2.18.2007

my very short valedictory speech

i've dreamed of this once, but it never came to me that this day would come. unbelievable, but yes, i’m here standing here in front of you as your valedictorian. and today, as i lead our batch in ending an important and memorable chapter of our lives, i could now say that finally, we’re done! we’re done building our foundations that would lead us to great future, because today is one of the most pivotal points of our lives. at this point, we are now headed to different paths with different problems and endeavors, because we are now headed to a different world, a bigger and more challenging world.

in this world, i believe we’ll never be the best, or the greatest. at some point, there will be that someone who’ll perform a lot better than what we’re doing, there will be instances in our lives that we will fall, fall, and fall again, but we need not worry. it is nature. it's not our fault. so you see, we don’t need to compete. we’ll just have to get the job done, and focus on where we are headed because where we are headed is much important that how fast we’re going.

p.s. obviously, i am not the valedictorian. this is just one of those projects in school. thank you!

2.14.2007

cactus

i see myself alone,
a cactus amidst the plain,
the sands without the rain.
fool in whatsoever form,
the cactus shall remain
with or without the rain.