8.06.2006

sa aking hinaharap

nangingibabaw ang pangamba
nang aking makita at masalat ang lahat.
puso ko’y napapatigil, bumibilis.
dibdib ko’y hindi na mawari sa inis.
bakit ganito ang aking nadarama?

taglay ko sa aking kamay
ang pangarap at ambisyon ng lahat.
ako’y nagagalak at nananabik
ngunit nangingibabaw pa rin ang pangamba’t.
tanong: ano ba ang dapat kong nadarama?

tila pagkalalaki ko’y naduduwag.
ako tuloy naiihi sa labis na kaba.
kamay ko’y nanginginig at namamanhid pa,
nangangamba, aywan ko ba!?
ang hawak kong permit,
ng unibersidad ng ateneo de manila.