7.08.2006

nagpatiwakal ang maya

napasok ang ibon sa isang bahay nang hindi sinasadya. tuloy siya sa paglipad ngunit bumangga sa pader. hilo, ngunit muling lumipad.
muling lumipad.. at bumangga.

at bumangga, at bumangga, at bumangga.

saan ba ang labasan!?
********
nakita siya ng may-ari ng bahay

“’day, may nakapasok na ibon dito o. paki huli nga.”

“opo..!”

hinabol ngunit mailap. muling hinabol ni inday ngunit talagang mailap.

bagaman mailap ang ibon, sunud-sunod ang pagsalubong niya sa pader,
pagbangga,
na nagdudulot ng kanyang kabagalan.

********

nababangga siya dahil napapalibutan siya ng mga pader.
kung nanatili siyang malaya at hindi pumasok sa may hangganang lugar na iyon,
mababangga ba siya?

gaano man kailap, kung ang lugar na iyong ginagalawan ay may hangganan,
mahuhuli at mahuhuli ka rin.