5.22.2006

national bookstore 2006

"ma, bili mo ko no'n. gusto ko no'n."

"anak, hindi lahat ng gusto pwede. read ka na lang dito."

kumuha ng story book ang anak at tumakbong papalapit sa kanyang ina at inulit ang pangungulit.

"ma, bili mo ko nito. gusto ko 'to basa. bili."

yumuko ang ina, sandaling kinuha ang hawak ng anak, tiningnan at ibinalik sa anak.

"anak, mahal, hindi pwede. walang pera si mami e. next time na lang, dito ka na lang muna magbasa."

"gusto sa bahay na magbasa para araw-araw ako basa."

"next time na lang. walang pera si mami e. dito ka na lang magbasa."

"..'di na lang ako magbabasa!"