5.11.2006

chuchu

nabibingi sa mga leksyon
ng mga propesor,
propesorang mangmang

pinag-aralan nama’y kapos,
kung mangaral, mas dyosa
pa sa dyos

binibingi sa mga pang-uuyam,
pambubuyo ng inutil
sa kapwa nag-iinutil

lason, karma na maituturing
ang magkaro’n ng kaugnayan,
sa dugo pa nanggaling

dignidad ng sarili at pamilya
ang tinapak-tapakan

(ang masakit, ..ng walang pinag-aralan)

nag-iinutil na amang
nabibingi sa mga mangmang.

sadyang hindi na mahalagang
pag-usapan pa.


pamilya mo sila, sa kanila ka na.