4.29.2006

hospital restrictions

  • bawal ang maingay
  • bawal ang nagmamagaling
  • bawal ang plastik
  • bawal ang nakikialam sa pamilya ng may pamilya
  • bawal ang mga usapang nagpapataas ng BP

ps. hindi ito reunion. limit your visit to 15 mins. thank you.