3.21.2006

naghihirap na pilipinas: saan pupunta?

liggu-linggong pagtaas ng presyo ng gasolina, mataas na pamasahe at iba pang bilihin, kakulangan sa materyales at produktong gawang pilipinas at kung anu-ano pang suliraning kinakaharap ng bansa natin, ito ba ang bansang maipagmamalaki at masasabing may kalalagyan? ano ang kalalagyan?

laganap ang mga krimen tulad ng panghohold-up, kidnap, carnap at pati scooter ay ninanakaw na rin, sunud-sunod na pagtaas ng bilihin, mga produkto at serbisyo, lantarang korapsyon magmula sa pinakamataas na upuan sa gobyerno hanggang sa pinakamababang ahensya ng pamahalaan, saan mapupunta ang ganitong uri ng pamamalakad at estado ng bansa? hindi maikakailang unti-unti na tayong nahuhuli sa karera ng mga bansa. pangalawa tayo sa pinakamataas na bilang ng korapsyon, paano pa kaya sa susunod na limang taon?

hindi natin maaaring ibaling ang lahat ng sisi sa pamahalaan. ginagawa ng pamahalaan ang kanilang makakaya, pilit inaahon ang ating bansa sa matalinong paraan at unti-unting binabayaran ang utang ng ating bayan mula sa ating mga buwis. kung ang taung-bayan ay makikinig at ititikom ang mga bibig, iintindihing mabuti ang sitwasyon ng ating bansa, maiintindihang maraming ginagawa ang pangulo. itabi natin ang posibleng pangungurakot ng pangulo. aminin natin sa ating sarili, kahit sinong pangulong ilagay natin sa pwesto ay mangungurakot. kung ating susuriing mabuti, ang bawat hakbang ng ating pangulong arroyo ay sinisigurado at pinaghahandaan. malaki ang ibinaba ng ating utang kung ikukumpara sa ibang mga taon. sa makatuwid, epektibo ang kasalukuyang pamahalaan. kailangan lang natin sumunod at magbayad ng buwis ng tama.

kung may mairereklamo sa kasalukuyang pamahalaan, kakulangan ng seguridad para sa taung-bayan ang tiyak na sagot. maluwag ang ating batas sa mga nagkakasala at madali oang nakakalabas ng kulungan kung mapakulong man. kakulangan ng bakanteng trabaho para sa mga propesyonal tulad ng mga nars at doktor, benepisyo sa mga manggagawang tulad ng mga guro, pulis, volunteer fire brigades atbp. kung mabibigyan lamang ng sapat na benepisyo ang mga manggagawa at ang mga propesyonal na ito, higit na bababa ang bilang ng mga nangingibang-bansa at tuluyan nang dadami ang mga serbisyo. sa pagdami ng mga nasabing serbisyo, bilang resulta, bababa ang mga serbisyo, dadami ang mga dekalidad at mapipilitang magpatuloy sa mataas na pag-aaral upang itaas ang kaalaman ukol sa isang propesyon. dadami ang mga bihasa. dadami rin ang mga turistang dadaya at maaaring makipagnegosyo sa mga pilipino.

maaari pang umasenso ang bansa. sa pamamagitan ng pagtutulungan sa kapwa pilipino at pagsunod sa mga ipinapatupad na mga proyekto, maisusulong ang isang posibleng magandang kahihinatnan. may mararating ang pilipinas kung ang mga pilipino ay magtutulungan at sa halip sa magreklamo ay tumahimik, makinig, intindihin at sumunod. may mararating ang pilipino. may mararating ang bayan natin sa pilipinas.