2.20.2006

iilang lahi, iisang adhikain

humiga ako sa damihan
habang napatitig sa kawalan
sa malawak, malagim na katotohanan
hindi namalayan..
nang naaninag ang buwan
binigkas ang katagang..
ako si jaun dela cruz
ang batang walang tirahan
walang kakanyanan.. at hapunan
umahon ako sa kalugmukan
muli isang punit na basahan
hiwalay ang pangarap sa katotohanan
hirap makalinis ng tahanan
ako si juan dela cruz
salat man sa kaalaman
busog naman sa pangarap ng kahihinatnan
salamat kay don jaun
naalala ko tuloy noong nakaraan
don juan, kandidato ng halalan
sakay ng malalakas, maiingay na sigawang..
ako si don juan
ang kandidatong hindi mang-iiwan
mag-aahon sa sambayanan
nagmistula siyang isang kamahalan
puno ng pangarap, pangako sa karamihan
ngunit hindi maalis ang katanungang..
"totoo ba siya sa taung-bayan?"
ako si don juan
ang huhubog sa mga kabataan
naka-uniporme man o retasong basahan
tayo ang mag-aahon sa sariling bayan!
nakarinig ako ng tinig ng makabayan
isang kamahalang tila alam ang kahirapan
siya na kaya, O Dyos ko, Kamahalan
ang magtatawid sa akin sa kadukhaan?
ako si don juan
nanggaling sa maliit, malayong bayan
naglalakad ng tatlong bundok tungong paaralan
makatapos at matupad lamang..
mga pangarap at kahilingan
bulong ito ng pusong sugatan
sa taingang may damdaming duguan
tila magkapatid ang aming kaugnayan
tila nabuo ang tunay kong katauhan
magtitiwala akong muli sa pangakong kakayahan
ako si don juan
nagtagumpay sa gitna ng kapabayaan
magtiwala..
walang kapabayaan sa aking pamahalaan
don juan! don juan!
juan dela cruz ang aking ngalan
nais kong makatung-tong ng paaralan
makatapos, at mahubog ng tuluyan
.
magpapasalamat at pasasalamatan!!
.
.
-CMLI poetry contest 2006