12.26.2005

malamig na pasko

dahan-dahang hinipan ni satanas
pagbubuyo at nakakakiliting bulong
pawang sumasanib sa nalilitong damdamin
inabuso ang kahinaan ng nag-iisang katauhan

pinuno ng galit ni satanas ang puso
piniringan at nilagyan ng bulak ang mga tainga
hinayaang manakit ng mga minamahal sa buhay
hinayaang masaktan nang hindi namamalayan

sa bawat ihip ng malamig na pasko
kasabay naman ng pagtagas ng malagkit na dugo
nagmumula sa mata, pilit bumabaon,
sumasaksak ng madiin sa pusong nakalimutang alagaan
walang awang hinagupit ng mahabang buntot
ang kaawa-awang inahin na walang kalaban-laban
ibig mang tumayo at sumabay, pinipigilan ng pagmamahal
pag-aalala at paghahanda sa kanyang mga inakay

lumuluha ang mga inakay sa pugad
tila nais lumipad at ipagtanggol ang inaaping nanay
laban sa mapanlinlang na satanas
at masunuring haligi ng tahanang pugad