11.14.2005

tunay na kaligayahan

mahirap bang tanggaping ito ang kaligayahan niya, ang pinagmumulan ng kanyang mga ngiti at halakhak, saya at lakas upang patuloy na harapin ang buhay na miserable? mahirap bang pagbigyang maging maligaya ang isang taong malapit at mahalaga sa iyong puso? mahirap bang tanggapin na ang bawat indibidwal ay may iba't ibang kaligayahan at maaaring hindi maintindihan ng iba?

ang bawat nilalang, sa kasamaang-palad ay may iba't ibang uri ng kaligayahan. ito'y maaaring maging isang lugay, bagay, memorya, tao at kung anu-ano pa, basta't ito'y espesyal. ito ang kaligayahang hindi mo ipagpapalit sa kahit anong bagay at aalagaan mong mabuti hanggat maaari dahil alam mo sa sarili mong ito ang bagay na matagal mo nang inaasam-asam at ang natatanging bagay na magbibigay daan upang matanto ang ganap na kaligayahan sa iyong puso.

tulad ng isang batang aliw na aliw sa kanyang saranggola na walang nakakaalam kung bakit. ang hindi alam ng madla na ito'y yari at regalo ng kanyang amang matagal nawala. tulad ng isang espesyal na lugar kung saan huli "kayong" nagkita, mga memorya ng iyong naglahong irog at kung anu-ano pa. mga simpleng bagay na nagbibigay ngiti sa kung sinu mang nagmamay-ari ng alaala o katauhan. anu man ang sa iyo, ang mahalaga ay kung paano mo ito aalagaan, patuloy na pahahalagahan at mamahalin at hindi hahayaang kunin ng iba pagka't dito nakasalalay ang kaligayahang tunay.

ang kaligayahan ng iba ay hindi mo na sakop, maging sino ka man. walang karapatan ang ibang nilalang upang diktahan at pigilan ka kung saan ka dapat lumigaya at kung paano ka liligaya. kailangan mong maging malaya dahil sa ganitong paraan mo lamang malalaman ang tunay at ganap sa kaligayahan a kung gaano kasarap mabuhay. minsa'y kailangan ng hirap, kaunting pawis at bilang na pagsubong upang makamit ito, nasa sa iyo na lamang kung handa mong isugal ang lahat para sa iyo at sa iyong kaligayahan.