10.06.2005

prinsesa ng mga enkantada

ang enkantadang ngalan ay prinsesa
nagtataglay ng katalinuhan
at walang kamatayang ganda
ikaw, ang dilag na gumapos at naghari
sa puso, isipan, kaluluwa at panaginip
bagaman tila bituing mahirap abutin
ako at puso'y walang sawang naghihintay
pilit inaabot at nananatiling humahanga
sa buong ikaw at wala nang iba.
ako ay nananalangin at walang sawang umaasa
balang araw, pagtitiyaga ko'y masuklian din
nais lamang ay makita kang muli
makausap at balang araw ay makasama
nais lamang ay makasama kang muli..muli,
makapiling at kung maaari'y manatili,
kahit isang saglit, kahit isang ulit man lang..
pagkakatao'y hindi na palalampasin
at susulitin bawat oras na tinadhana sa atin.
sana, maulit muli ang dati..
mga panahong magkasama't nakikita ka pa
mga oras na lumipas at pagkakataong nagdaan
o nasayang lang..
ikaw, enkantadang prinsesa ng buhay ko..
hindi ba halatang mahal kita
at wala nang iba