10.04.2005

another clueless situation of a being

hindi maintindihan ang nais
walang malay sa ibig ipahiwatig
nagtataka at nag-iisip
mga maaaring rason kung bakit
hindi ibig malaman ang katotohanan
walang luhang nais pumatak
nababagabag at napapa-isip
mga maaaring daan kung paano
----------
hindi nais masaktan
alinmang desisyong piliin
nais lamang ay maging maligaya
ako at ikaw at ako at ikaw