10.21.2005

pangamba sa bukas

dati, ang nais lamang ni pepe ay magkaro'n ng matiwasay na pamilya, mga dalawa o apat na anak at simpleng asawa, magandang trabaho at salapi. hindi na niya inisip ang magiging trabaho noong panahong iyon, ang nais lamang ay maging mayaman at magpakayaman pa dahil sa kapanahunang paniniwalang magiging maligaya kung magiging makwarta hanggang dumating ang araw na hindi inaasahan. biglang siyang napatigil at napaisip sa gitna ng kung saan. nagsimula siyang magtaka sa mga buhay meron ang iba, mga dahilan ng kanilang kaligayahan at pag-aaway at kalungkutan. "pera" ang naging sagot. nag-alala siya para sa sariling kinabukasan. hindi inakalang magiging ganito ang takbo ng lahat. hindi inakalang magtataka at magtatanong tungkol sa paksang ito.

dumating at huminto sa puntong ninais na niyang hindi mag-asawa. sinimulan niyang pahalagahan ang sariling kaligayahan. natantong ang pag-aasawa'y hindi kailangan upang maging masaya. ang salapi ay hindi kailangan upang maging masaya. magiging masaya ang buhay, may asawa man o wala, mayaman man o hindi, dahil nakasalalay kay pepe..kung ano ang nais niya, ang pangarap na aabutin niya. nabuksan ang kanyang isip sa mga bagay-bagay na dati'y kinakatakutan pa. natuwa at nahinto ang pag-aalalang nadarama noon. ngayon, wala na siyang pangamba, bawat araw ay sinusulit at pinahahalagahan na. itinuri buhay ang buhay at hindi isang responsibilidad.

10.19.2005

it's there: love for you

it just comes back every now and then
keep coming and not wanting to die
like a pest, a plague, a problem maybe
a kind of dilemma or quandary of it
it will haunt and suddenly stop
but one thing's for sure..it's with you
can't you see, i'm clueless right now
a feeling, a state, where i never wanted to be
when i reminisce, i can't prevent you
and before i avoid..it's already there
it's there..with you
flowing in the surface of my cheeks
hurting and crying for the moments past
wishing and hoping someday it'll relive
o i think it's love..a true love of course
full of hope and overflowing memories
treasured and cared underneath..
the pillow of everlasting love for you

10.06.2005

prinsesa ng mga enkantada

ang enkantadang ngalan ay prinsesa
nagtataglay ng katalinuhan
at walang kamatayang ganda
ikaw, ang dilag na gumapos at naghari
sa puso, isipan, kaluluwa at panaginip
bagaman tila bituing mahirap abutin
ako at puso'y walang sawang naghihintay
pilit inaabot at nananatiling humahanga
sa buong ikaw at wala nang iba.
ako ay nananalangin at walang sawang umaasa
balang araw, pagtitiyaga ko'y masuklian din
nais lamang ay makita kang muli
makausap at balang araw ay makasama
nais lamang ay makasama kang muli..muli,
makapiling at kung maaari'y manatili,
kahit isang saglit, kahit isang ulit man lang..
pagkakatao'y hindi na palalampasin
at susulitin bawat oras na tinadhana sa atin.
sana, maulit muli ang dati..
mga panahong magkasama't nakikita ka pa
mga oras na lumipas at pagkakataong nagdaan
o nasayang lang..
ikaw, enkantadang prinsesa ng buhay ko..
hindi ba halatang mahal kita
at wala nang iba

10.04.2005

another clueless situation of a being

hindi maintindihan ang nais
walang malay sa ibig ipahiwatig
nagtataka at nag-iisip
mga maaaring rason kung bakit
hindi ibig malaman ang katotohanan
walang luhang nais pumatak
nababagabag at napapa-isip
mga maaaring daan kung paano
----------
hindi nais masaktan
alinmang desisyong piliin
nais lamang ay maging maligaya
ako at ikaw at ako at ikaw

10.03.2005

my contrasting feelings of love

that musical chime is ringing once again
pleasing my ears and delights my senses
somewhat arousing the feelings i'm having

here comes the owner of the great chime
the source, the reason, who possesses all
not knowing what her intentions are..

though i'm starting to fall for her, once again!
though i hate to, though i doubt..
i think, i guess, i've fallen, once again!

o wait, my friend, for i may be wrong..
i'm tired of thinking, my heart is breaking
i think and i believe, that, that love never left

though i'm scared to choosing and breaking
excited yet shaking, in a decision i hate to do
the risk i hate to take but love to have