8.27.2005

mundong kinalakihan

magigising na lamang ako isang umaga na wala na ang lahat. ang aking pananggalang at sandalan ay maglalahong parang bula. magigising na lamang sa malagim na katotohanang kailangan nang tumayo sa sariling mga paa at tiisin ang init at gaspang ng daan. kailangan na ring tanggalin sa isipang wala nang tutulong at maghahatid sa akin patungo sa pupuntahan.

ito ang mundo. ito ang mundong kinalakihan ko. ito ang mundong bumuhat sa akin patungong itaas at marahil hihila sa akin paibaba. mahirap man, pilit kong tatalikuran ang sumpang itinatak sa aking ngalan.

magigising ako isang umaga, mawala man ang lahat ay babangon pa rin. buong lakas kong tatahakin ang landas patungong kung saan ng may dalang kapayapaan sa sarili at poot na kinikimkim. bagaman magiging malubak at mahirap, ito lamang ang aking paraan upang mapatunayang kahit ako ay laking "mundo" ay may narating din. narating ko ang pinakamatayog na dapat ay pupuntahan pa lamang ng iba.
.
.
-dependent to independent