8.15.2005

katotohanan

kailan ako makatatakas sa malagim na katotohanang hindi ka magiging akin. kahit anong pilit at taim ng aking dalangin ay tila imposibleng ika'y paibigin. ang alay ko'y wagas na pag-ibig, ang alay mo'y katas ng pagkakaibigan lamang, magkasalungat at magkaibang salitang kailan ma'y hindi magtutugma.

hindi ko nababasa ang nilalaman ng iyong dibdib. hindi ko malalaman hangga't hindi mo ipaaalam. alam mo't dama mong ika'y aking sinisinta hanggang sa kasalukuyan kaya't sana'y huwag mong pigilan ang sinasambit ng iyong puso. mahal kita at handa akong magparaya kung kinakailangan at kung ito ang iyong nais.
.
.
-pagpapahayag ng damdaming walang nais kundi kaligayahan ng iniibig