8.19.2005

biglang pagbabalik ng kahapon

kasabay ng paghampas ng hangin sa aking mukha
nadama ko ang lamig na dala nito
binalik ang mga alaalang matagal nang naglaho

nakalipas na tagpo, pawang maliligaya't malulungkot
di man ibig ibalik, ako'y walang nagawa
dahan-dahang napangiti, napaluha

bigla siyang nagparamdam
tuloy mga balahibo'y nagtaasan
parang siya'y nasa paligid at umaaligid-aligid

anino niya aking nakita, siya nga
hindi mawari ang ibig sabihin
hindi maipaliwanag ang ibig isiwalat

ibig sumigaw, ibig tumawa
ibig ipahayag sa madla na ako'y maligaya
dahil ika'y nariyan, bagaman malayo pa rin

puso ko'y kumalabog walang tigil pa
nangangatog dahil nagagalak

buong katawan ko'y nabalutan ng balabal
pananggalang ko sa mga patalim ng kahapon

nang siya'y nagbalik, lahat ay nagbago
ngiti sa aking mukha, ligaya sa aking puso't kaluluwa

nais ay ihip ng kasalukuya'y huwag nang matapos
ibig kong bukas hanggang wakas ay siya'y nandito
katabi ko, kasama ko, minamahal at nahahagkan ko.

pala'y nagparamdam lang, dumaan lang
bumisita at nangamusta lang
anu ba 'ang kasalanan at pinarurusahan ng ganito

o aking mahal, magbalik ka na sana
ibig ika'y dumito at umupo sa aking tabi
ubusin ang maghapon sa kwento't tawanan

ibig kong ika'y magbalik, tulad ng kahapon
ibig kong ika'y muling maangkin
ibig kong damdamin mo'y magbalik

nawala na kita isang beses
nangyari na rin ang ikalawa
sana ngayo'y akin ka na talaga