8.09.2005

ang obra ni ina

ako'y napaupo sa silyang yari sa kawayan dahil sa labis na kapaguran. nais ko sanang sandaling tumakas sa mga problemang gumugulo sa akin ngunit hindi yata mabisa hanggang sa nakita ko ang mga obra nabalot na ng mga sapot at agiw.

ito ang mga obrang koleksyon ng aking ina, iginuhit niya ilang taon na'ng nakaraan. iba-iba ang kanyang ipininta, may karagatan at bundok, may ibon at mga prutas. bihira ang tao sa kanyang koleksyon kaya't sa mga obrang patungkol sa kalikasan ako nahalina.

inisa-isa ko ang mga obra at tila damdamin ko'y hinihila ng bawat isa. dahan-dahang inanyaya ako patungo sa ibang mundo. isang simple na mundo na may tahimik at maayos na tanawin ang sumalubong sa akin.

ang sikat ng araw ay matingkad, nakasisilaw ng mga isda sa malinaw na ilog. ang mga ibo'y nagkakantahan, tila sayang saya sa laki ng bundok na siyang pinamumugaran. lahat ay simple maliban sa mga bulaklak na umagaw sa aking pansin, tila bahagharing nalaglag mula sa alapaap. ang lugar y perpekto't tahimik 'di tulad ng aking tinitirhan.

nang ako'y nalingat dahil sa isang iyak na narinig, isang agila ang aking nakita. hindi sa kalangitan kundi sa papag ko siya natagpuan. naghihingalo. ang mga mata niya'y naluluha, namamaos ang tinig dahil sa kasisigaw sa sakit na nadarama, mga pakpak niya'y hinang-hina, halos walang buto kung aking titingnan.

nais kong tumulong ngunit wala akong magawa. wala akong maintindihan sa kanyang mga daing, wala akong maitulong sa kanyang mga problema't sakit.

ilang sandali pa't kinuha na siya. kitang-kita ng aking mga mata ang kanyang paghihirap at pagpanaw.

nagbalik ako sa sarili na tila bagong silang na sanggol, isang batang bago sa lahat ng bagay. nagbago ang pag-iisip, pag-unawa't pagtingin ko. nabago ang tingin at pananaw sa buhay. hindi ko maipaliwanag, ang masasabi ko lamang "ako'y may natutunan sa obra ni ina."
.
.
-ang lahat..kahit malalakas, may kahinaan
-paintings and exhibit