6.17.2005

'di sayo!

hindi siya hayop
hindi isang utusan

-anak mo LAMANG s'ya

may puso rin s'ya
may dugo rin s'ya
nasasaktan..
dumudugo..

-anak mo BA s'ya

salita mong may patalim
sa lo'b kanyang kinikimkim
galit at poot
lukot at gusot
-anak MO s'ya
sa iyong bibig nanggaling
walang alinlangang sinabing
hindi man sadya o tapat
sakit ay walang katapat
-anak mo S'YA, hindi!
-anak N'YA
at
'DI SAYO!!
.
.
-anak ng D'yos