2.12.2005

voices of youth

ipikit ang mata
mag-isip ng iba
bagong pag-asa
ibigay sa kanya

pag-asang bubwit
huwag nating ikait
bansang ating giniit
sa kapangyarihang mapanlait

problema'y huwag isipin
solusyon ang dapat gawin
isigaw ang saloobon
ipaglaban ang mithiin

ika'y tatayong matibay
tayo'y magtatagumpay
lahat mamumuhay
sa bansang puno ng buhay

pagmulat ng mata
iyong makikita
bansang nanghihina
kailan kakampana?
.
.
-my draft last 2005 CMLI poetry contest