1.30.2005

aral sa bangungot

sa aking pagpikit
anino ko'y nasilayan
walang pakialam
sa mga bagay na nagaganap
nagpapaagos..sa alon nitong buhay

huling araw ng aking buhay.
kinuha na N'ya ko
ngunit 'di pinaakyat
paikotikot, palaboy-laboy..
sa inyong mga namumuhay pa

nakita ko, mga taong tulad ko
walang pakinabang
'di nagpapahalaga
sa biyayang ipinahiram N'ya.
ako'y naiinis..nalulungkot, nag-alala

'di makausap
'di masabihan
tanging akong nagmamatyag lamang
mahirap magsalitang
walang nakikinig..o makarinig

ako'y nagising
sa kalabog ng pinto
ngayo'y dapat nang tumayo
punasan ang muta
na nagmula sa luha
at itama ang mali..tama ba?