2.27.2004

walang pagsisisi

hindi madaling baguhin ang isang pagkakamali, lalu na't kung sa pagbabagong ito'y may mawawala sa atin--malapit na kaibigan, mahal sa buhay, o isang alaala. ngunit ang isang pagkakamali ay nagmula sa isang desisyon, desisyon kung ika'y dadaan sa tama o mali. nakalilito kung iisipin, minsa'y alam mong mali ngunit pinili mong subukan, minsa'y alam mong tama ngunit pinipilit mo pa ring dumaan sa mas masukal na daan dahil sa kung anu mang rasong personal.

ang isang rason ay dapat timbangin at pag-isipang mabuti upang 'di humantong sa maling resulta, upang 'di mapagsisihan at problemahin balang araw. hindi madaling magdesisyon lalu na't kung may masasaktan at mahihirapan, lalu na't kung ika'y mawawalan. ngunit kung ang desisyong ito ang magiging rason kung bakit ka babagsak, huwag mo na lamang subukan! mahirap itama ang mali lalu na't kung 'di matanggap ng marami ang iyong pagbabago. 'di man mahalaga ang iniisip ng marami, karamiha'y sila ang dahilan ng pagkabagsak ng isang tao. sa bawat maling nagawa ay may kapalit--maganda, masaya, magulo, masama.
.
.
-pagtitimbang ng mga rason